Elternbriefe

03.07.2020

По електронната поща

До всички училища в Рейнланд-Пфалц

Информация за родителите при ваканционни пътувания до рискови райони

Уважаеми родители и настойници,

Бихме искали да ви информираме за настоящите правила за пътуване и произтичащите от това последствия.

На 3 юни 2020 г. немското правителство отмени ограниченията при пътуване за много европейски държави. От 15 юни са в сила индивидуални съвети при пътуване в държавите- членки на ЕС, Обединеното кралство, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Държавите решават самостоятелно за възможни забрани при влизане.

При пътувания до други страни предупреждението за пътуване първоначално се удължава до 31 август 2020 г.

Според Десетата наредба за борба с коронавирус, пътуващите до Рейнланд-Пфалц, които са били в рискова зона в рамките на последните 14 дни преди пристигането си, са задължени да отидат направо в собствения си дом или друго подходящо жилище и да останат там за период от 14 дни след пристигането (домашна карантина).

Институтът „Робърт Кох“ публикува на своята интернет страница списък на страните, в които има повишен риск от заразяване със SARS-CoV-2 (рискови области са например Швеция, Сърбия, Турция и много щати на САЩ). Списъкът се актуализира редовно и може да се види на следния линк: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete

В резултат на текущия преглед на федералното правителство за степента, в която страните са класифицирани като рискови области, може да има и краткосрочни промени, по- специално разширяване на списъка от института „Робърт Кох“. Моля, проверете преди завръщането си от ваканция дали сте били в някой от тези райони през последните 14 дни.

Молим Ви, да планирате ваканционното си пътуване като вземете предвид горната информация.
В случай че, възнамерявате да прекарате ваканцията си в зона с висок риск, моля, обърнете особено внимание на планирането, така че вашето дете да може да посещава училище в началото на новата учебна година. Ако това не е възможно и карантината или част от нея е през новата учебна година, моля, информирайте своевременно училището на детето си.

За да предотвратите разпространението на вируса в училището на вашето дете, моля, не изпращайте детето си по време на домашна карантина, защото това може да доведе до затваряне на училището.

Благодарим Ви за разбирането и сътрудничеството.

През седмицата този документ ще бъде достъпен и на началната страница на правителството на Рейнланд-Пфалц на други езици на следния линк:

https://corona.rlp.de/de/themen/schulen-kitas/dokumente-schule/

С Уважение

16.06.2020

До всички родители

в провинция Райнланд-Фалц

„Лятно училище РФ“ – запитване

Уважаеми родители/настойници,

последните седмици изискваха от всички ни много усилия и задължения.

Училищата и учителите работиха паралелно едновременно и в училище, и виртуално. Вие като родители полагате големи усилия, за да направите домашното обучение за вашите деца възможно най-добро. Благодаря ви за огромния ангажимент, което поехте през това време!

Независимо от това трябва да се признае, че някои от учениците не полагаха нужните усилия и не постигнаха резултати, каквито биха постигнали, ако присъстваха в часовете в училище.

С това обаче ще се занимават учителите в началото на новата учебна година.

Въпреки това за нас е важно учениците, които имат нужда от допълнително обучение и помощ при изпълнение на учебните си ангажименти, да получат нужните знания и ето защо да получат шанс ваканциите да наваксат пропуснатото, за да не започват учебната година с изоставане.

Затова провинцията и училищните съвети на учениците от 1 до 8 клас предлагат една интересна възможност. Бихте могли да получите за детето си системна подкрепа за придобиване на основни познания по немски език и математика през лятната ваканция чрез записването му в малки учебни групи. Курсовете трябва да започнат през последната и предпоследната седмица на ваканцията напълно доброволно от персонала по отношение на училището и обучението.

В момента се набират учители, студенти на практика, училищни служители и гимназисти, които да се включат като обучители.

Всеки курс трябва да се състои от 3 часа на ден, вероятно сутринта  и в дните от понеделник до петък. Ако има възможност децата могат да се включат и в двете седмици за обучение. Курсовете трябва да бъдат общонационални и ще се провеждат близо до дома и са безплатни.  Вероятно ще се провеждат на някое централно място, училище или друга обществена сграда за всички деца в дадена околност. През първата половина на юли общините ще пуснат информация за курсовете, които ще се предлагат, на страницата https://ferien.bildung-rp.de/.